Članci naših djelatnika tiskani u stručnoj periodici

Ivan Krpan: Prvi intervju u sistemskoj i cirkularnoj odnosnoj psihodinamici. Socijala psihijatrija 1988;16:343-56.

Ivan Krpan, Zemira Medved: Obiteljska skulptura u multiploj obiteljskoj terapiji. Socijala psihijatrija 1989;17:201-11.

Ivan Krpan: Skala samoprocjene u evaluaciji uspješnosti sistemske obiteljske terapije. Acta Medicorum 1989;15:71-84.

 

Ivan Krpan: Obiteljska skulptura u sistemski orijentiranom prvom intervjuu. Acta medicorum 1991;17(1-2):25-34.

Ivan Krpan: Pokušaj tipologije obitelji s obzirom na kvalitetu međuljudskih odnosa. Socijalna psihijatrija 1991;19:347-58.

Pavao Brajša, Nenad Horvat: Reflektirajuća konverzacija kao preduslov demokratskog ponašanja. Acta medicorum 1992;18(1-2):49-55.

Ivan Krpan: "Tvrda" i "meka" stvarnost u medicini. Acta Medicorum 1993;19:57-61.

Ivan Krpan, Nenad Horvat, Srećko Tušek: Sezonske varijacije psihotičnih poremećaja. Acta Medicorum 1993;19(1-2):9-15.

Pavao Brajša, Nenad Horvat: Vještina ljubavi i vještina razgovora u pomaganju osiromašenim obiteljima. Acta Medicorum 1993;19(1-2):47-55.

Ivan Krpan: Neke etičke implikacije konstruktivizma u psihijatriji. Socijalna psihijatrija 1993;21:65-70.

Ivan Krpan, Zemira Medved, Jasna Ozimec: Utjecaj mentalnog zdravlja roditelja shizofrenih pacijenata na kvalitetu međuljudskih odnosa i razvojne potencijale obitelji. Psychiatria Danubina 1994;6(1-2):99-104.

Ivan Krpan, Nenad Horvat: Obiteljska skulptura kao metaforički prikaz "meke" stvarnosti. Psychiatria Danubina 1994;6(3-4):141-4.

Štefica Deuš, Mario Mikulan, Ljubičić: Promjena neuroleptičke terapije i maligni neuroleptički sindrom. Psychiatria Danubina 1995;7(3-4):161-8.

Štefica Deuš, Branka Lesjak - Brezovec, Silva Potrebica, Daria Vuger - Kovačić: Posttraumatske psihičke smetnje boraca Domovinskog rata s paraplegijom liječenih u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice. Acta Medicorum 1996;221:1-10.

Nenad Horvat, Ivan Krpan: Konstruktivizam, kontekstualizam i praksa psihijatrijske ambulante. Socijalna Psihijatrija 1996;24:49-53.

Ivan Krpan, Nenad Horvat: Sumanutost proganjanja - traženje smisla u obiteljskom odnosnom prostoru. Acta Medicorum 1996;22:21-9.

Nenad Horvat: Drevni Egipat i Ludwig Wittgenstein: inspiracija i oslobođenje od kartezijanskog duha. Socijalna psihijatrija 1998;26:127-32.