Umijeće razgovora

C.A.S.H. Pula, 1996.

Iz sadržaja:

Zašto je razgovor potreban čovjeku? (Razgovor stvara, razvija i održava čovjeka, njegov mozak, ličnost i identitet) Razgovor s riječima i bez riječi ( Dorečeni i nedorečeni, verbalni i neverbalni). Odnosi i sadržaji u tijeku razgovora. (Međusobno slaganje i neslaganje, razumljivi i nerazumljivi razgovor, rivaliziranje, podvrgavanje i manipuliranje, udobni i neudobni razgovor) Osobna obilježja razgovora (Ja-, ti-, mi- i bezlični razgovor, izražavanje zapažanja, mišljenja, osjećanja, potreba i želja, neprepoznato, skrivano i nesvjesno u razgovoru, kritizirajući, buntovnički i suradnički razgovor, beskonfliktni, konfliktni i manipulirajući razgovor, strah od razgovora) Načini razgovora (obrambeno-napadački i otvoreno-suradnički razgovor; pošteni i nepošteni, izludjujući, kvalitetni i nenekreativni, pomirljivi, kvalitetni, kreativni i optužujući, racionalni, površni i iskreni, konvencionalni, kontrolirajući, istražujući i otvoreni, pomoć tražeći ili pružajući, sebe ili drugoga obezvrijeđujući, sebe potvrdjivajući i druge kontrolirajući, distancirajući i površni) Kako poboljšati svoj razgovor? (metakomunikacija, slušanje, povratne informacije)

 

Umijeće svađanja

C.A.S.H. Pula, 1996.

Iz sadržaja:

Konflikt je dio svakodnevnog života (Konflikt kao šansa stvarnog susreta. Postupanje s konfliktom je važnije od njegovog razrješavanja. Različiti oblici konflikta. Konflikt i sve oko njega. Tradicionalni i suvremeni stav prema konfliktu . Konflikt je nešto pozitivno i dobro. Konfliktni potencijal i konfliktno ponašanje. U konfliktu smo maksimalno subjektivni. Često nam treba konflikt. Uzroci konflikata su u nama. Komunikacijski nesporazumi u pozadini konflikta) Svađa nas svuda prati (Značenje riječi svađa. Stilovi svađanja Posljedice svađanja. Međusobni odnosi i svađa Svađa kao nepoštena ili poštena igra ) Agresivnost je među nama (Značenje pojma agresivnosti. Pasivnost, agresivnost, asertivnost i nasilje. Konstruktivna i destruktivna agresija. Kako dolazi do agresivnog ponašanja? Prikrivena destruktivna agresija Kako razgovorom izazivamo destruktivnu agresiju sugovornika? ) I svađa može biti uspješna i poželjna ( Zašto se bojimo svađe Način razmišljanja i svađa Svađa uz uvjetnu ili bezuvjetnu ljubav Tri metode uspješnog svađanja: Ja-poruke, aktivno slušanje, obostrana pobjeda. S kakvim se razgovorom može kvalitetno i ljudski svađati?)

 

Umijeće ljubavi

C.A.S.H. Pula, 1997.

Iz sadržaja:

O ljubavi

Zašto se zapravo osjećamo nesretni i frustrirani? Zašto ne možemo bez ljubavi? Što je to, u stvari, ljubav? I ljubav zahtjeva znanje i vještinu. Zaljubljenost još nije ljubav. Ima ljubavi koje to i nisu. Ljubav prema sebi je također vrlina. Ljubav je nepredvidiva, teško shvatljiva i kaotična pojava. Ljubav s uvjetima i bez njih. Ljubav i komunikacija

Eneagram ljubavi

Eneagramska tipologija ljubavi; Ljubav u dužem intimnom odnosu među ljudima; Bračna, roditeljska, suradnička, domovinska, prema svim ljudima, prema zemlji, prema Bogu...

 

Sreća i nesreća udvoje

Stanek Varaždin, 1999.

Iz sadržaja:

Zašto nisam zadovoljna u braku? O "muškom seksu" i "ženskoj ljubavi" O bračnim svađama O "bračnom paklu" O bračnom krevetu svojih roditelja O "bračnom sustanarstvu" "Ima i sretnih brakova?" Prizori iz njenog sretnog bračnog života O ženi bez muškarca O umornom i iscrpljujućem bračnom seksu O napornoj emancipaciji žena O načinu liječenja lošeg braka O alkoholizmu u braku O ljubomori u braku O braku sa "ženskarom" "Što smo to potpisali kod matičara?" O svekrvama O stoljetnim predrasudama o braku Njene tri izvanbračne avanture. O zaposlenoj ženi u braku O izvanbračnim zajednicama O provođenju slobodnog vremena u braku O "bračnim trokutima" O problemu društvene i političke angažiranosti suvremene udate žene O razvodu braka Četrdeset žena koje muževi svakodnevno tuku. Suvremeni muškarac na emocionalnom planu Pravo muškarca na cijelog čovjeka unutar sebe i u odnosu prema drugima Ravnopravnost muškaraca i žena Potisnuta muškost Muškarac u kuhinji "Muški" izgled On u krevetu U traganju za krivcem Tko je jači spol Dijalog Potrebni smo jedni drugima

 

Spolnost, dijete, škola

Školske novine Zagreb, 1994.

Iz sadržaja:

Interpersonalizacija seksa

Susret ličnosti, a ne samo spolnih organa. Seks u cjelini »međusobnih« odnosa. Kružna uvjetovanost seksa .Seks kao oblik komuniciranja .Međusobno prilagođavanje i seks .Psihodinamika seksa. Zloupotreba seksa. .Poremećaji i smetnje ljudske seksualnosti .

Seks i ličnost djeteta

Dijete i roditeljska seksualnost. Planiranje obitelji i seksualni razvoj djeteta . Razlike među spolovima i dijete. »Seksualne igre« u djetinjstvu. Zloupotreba dječje seksualnosti. Nagonsko i interpersonalno u adolescentnom seksu . Prvi spolni odnos. Homooseksualne tendencije i adoloscencija. Seksualno samozadovoljavanje. Aids, seks i mladi.

Kako u školi razgovarati o seksu? Razgovarati o seksu nije jednostavno, niti lako. Izgovoreno i neizgovoreno u porukama seksualnog sadržaja. Razumljivost i nerazumljivost poruka o seksu. Stav prema seksu i odnos prema učenicima Ja-poruke o seksu. Nesvjesno u nastavniku i njegova komunikacija s učenicima o seksu. Komunikacijski feedback. Međusobno slušanje. Metakomunikacija. Stilovi komuniciranja.

 

 

Sedam tajni uspješne škole

Školske novine Zagreb, 1995.

Iz sadržaja:

Učitelji i učenici su najvrijedniji dio škole. "Meka" i "tvrda" stvarnost škole. Na učitelje i učenike usmjerena škola. Ljubav je osnovni preduvjet uspješne škole. Ljubav i ljudski mozak. Kaotična dinamika ljubavi. Dvije različite ljubavi. Kaotičnost odgoja i obrazovanja u školi. Bezuvjetna ljubav kao tajna uspješne škole. Mozak učitelja i učenika. Suvremena nauka o mozgu. Učitelj-dinosaurus, učitelj-u oblacima i učitelj-leptir.. Zapažajući, intuitivni, prosuđujući i promatrajući učitelj. Mozak kao tajna uspješnog odgoja i obrazovanja. Motiviranost učenika i učitelja je temelj uspješne škole. Kako motivirati učenike i učitelje. Kako utjecati na učenike. Osnovni stavovi prema učenicima. Motiviranje kao tajna uspješnog odgoja i obrazovanja. Demokratski vođena škola. Osobna obilježja učitelja. Uspješni i neuspješni učitelj. Osobna obilježja vođe. Timski rad u školi. Neuspješni, prosječni i uspješni timovi Tipologija članova tima. Međusobna pripadnost, suradnja, odnosi, komunikacija, prilagođavanje i doživljavanje u timu. Voditelj tima. Kreativni timovi. Timska kreativnost kao tajna uspješne škole. Reflektirajuća komunikacija je pretpostavka uspješne škole. Nereflektirajuća i reflektirajuća zbornica. Reflektirajući učitelj.

 

 

Očevi - gdje ste?

Školske novine Zagreb, 1994.

Iz sadržaja:

Demistifikacija majčinstva. Objektivniji pristup majčinstvu. Nametnuti model majčinstva. Majka i dijete kao cjelina. Majčinska ljubav kao kružni proces. Kada se majčinska ljubav pretvara u svoju suprotnost? Planiranje obitelji nije samo posao majke. Željenost i neželjenost djeteta. Koliko su majke krive za neuspjeh djetetova odgoja?.Majčinstvo i bračna veza roditelja. Intimno knjigovodstvo majke i djeteta. Osam načina "upotrebe" djeteta. Prirodne i "umjetne" majke. Zloupotreba majčinske ljubavi..Narcisoidne majke. Neurotizirajuće majke. Paranoidne majke..Budućnost majčinstva..

Emancipacija očinstva. Otac u svom braku. Emocionalni položaj oca. Značenje oca kod začeća, trudnoće i poroda. Otac i njega djeteta. Značenje očinstva u djetetovom predškolskom i školskom razdoblju. Naknadno uključivanje oca u odgoj djeteta. Otac i adolescentno dijete. Otac i odraslo ijete. Otac i brak odraslog "djeteta". Otac u starijoj dobi. Nejednakost sve do smrti .Budućnost očinstva. Otac kao ravnopravni partner u odgoju djeteta. Današnji se otac mora mijenjati.

Suvremeno roditeljstvo. Roditeljski tim. Uspješnost roditeljskog tima. Jednosmjerno i kružno oditeljstvo. Odnosi među roditeljima. Komunikacija među roditeljima.. Iskrena i neiskrena komunikacija. Jasna i nejasna komunikacija. Realna i nerealna komunikacija. Poštena i nepoštena komunikacija. Pozitivno i negativno usmjerena komunikacija. Uočavanje i zataškavanje problema u komunikaciji. Međusobno prilagođavanje roditelja. Psihodinamika roditeljstva. "Unutrašnje" i "vanjsko" roditeljstvo..Budućnost suvremenog roditeljstva. Ciljevi suvremenog roditeljstva..

 

 

Umijeće življenja u dvoje.

Sve o braku.

C.A.S.H. Pula, 1998.

Iz sadržaja:

I Umijeće življenja u dvoje prije zaključenja braka

Ljubav i brak. Seksualnost i brak. Zrelost za brak. Izbor bračnog partnera. Klasifikacija brakova. Priprema mladih za uspješan i kvalitetan brak.

II. Umijeće življenja u dvoje u toku braka

Suština braka. Brak kao specifičan odnos u dvoje. Bračna komunikacija. Neki načini održavanja bračnog zajedništva. Bračni ugovor. Četiri različita oblika ponašanja u braku. Bračna ljubav. Bračna intimnost. Bračna vjernost. Bračni seks. Nasilje u braku i obitelji. Brak i dijete Bračni sukobi.

III. Umijeće življenja u dvoje u slučaju razvoda braka

Kvaliteta razvoda braka. Razvod braka i bračni odnosi Razvod braka i bračna komunikacija. Razvod braka kao neuspjeh nekih načina održavanja braka. Razvod braka i neispunjeni bračni ugovor. Uzroci razvoda braka. Preporuke bračnim partnerima u toku razvoda braka. Ponašanje bračnih partnera nakon razvoda braka

 

 

Umijeće snalaženja pomoću eneagrama.

C.A.S.H. Pula, 1998.

Iz sadržaja:

Kako je eneagram nastao? Što je zapravo eneagram? Glava, srce, trbuh. Devet načina ljudskog ponašanja i snalaženja Lošiji postajemo spontano a bolji samo uz napor. Odnosi i suradnja različitih eneagramskih brojeva. Opisi pojašanja u okvirui pojedinih brojeva. Kojem broju pripadam?

Iz recenzija:

“Ova drevna mudrost eneagrama, ozbiljno prostudirana, na sebi i u radu sa drugima iskušavana, smještena u kontekst Brajšinog razumijevanja čovjeka i njegovog ponašanja, čini ovu knjigu jedinstvenom, različitijom od drugih njegovih knjiga, različitijom i od svih knjiga o eneagramu (Ćiril Čoh, prof.).

Knjigu Umijeće snalaženja preporučujem kao izvrstan priručnik eneagrama i kao zaključni i možda ključni zaglavak u nizu djela autora o životnim umijećima. ( dr. Ivan Čehok)

 

 

Pavao Brajša, Andreja Brajša-Žganec, Edita Slunjski

Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja.

C.A.S.H. Pula, 1999.

Iz sadržaja:

"…Autori se ne zadržavaju samo na razini znanja i pružanja informacija, nego idu korak dalje i nude nam mogućnost procjenjivanja sebe i svog ponašanja prema djetetu, odnosno boljeg upoznavanja samog sebe.….. Zbog toga ova knjiga s pravom nosi podnaslov “Priručnik za rad na sebi”.… (dr. sci. Gordana Keresteš)

U knjizi prikazan pristup problematici rada odgojitelja na sebi, osim što je suvremen i temeljen na najnovijim znanstvenim spoznajama, odlikuje se i cjelovitošću. (prof. dr. sci. Dubravka Maleš )