OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

DJELATNOST ZA SVEOBUHVATNU PSIHIJATRIJSKU ZAŠTITU

VARAZDIN GENERAL HOSPITAL

COMPREHENSIVE PSYCHIATRY DEPARTMENT